| Vstup pro učitele |

Akce, zprávy


Děti navštívily hasičskou zbrojnici
V pátek 12. 3. navštívili naši žáci v rámci dvou vyučovacích hodin nově zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici, kde jim dobrovolní hasiči popsali svou práci a ukázali potřebnou techniku. Děti si mohly vyzkoušet rozmotávání hadice a prohlédly si hasičské vybavení.Také usedly za volant hasičského auta, což byl pro ně (podle reakcí)zřejmě největší zážitek. V rámci celého setkání byla také pozvánka do kroužku dobrovolných mladých hasičů. Věříme, že se celá akce našim dětem líbila a jejich dnešní nadšení jim vydrží dalších alespoň padesát let.
Chtěla bych tímto poděkovat všem členům SDH Lačnov, kteří pro nás toto setkání uskutečnili.

přidáno 12. března, 16:27
Olga Jahodová


ZŠ Lačnov © 2010 | Brhel Miroslav