| Vstup pro učitele |

Akce, zprávy


Dopravní hřiště
22. 5. 2014 se žáci 4. ročníku vydali na dopravní hřiště na Vsetín, kde byli prozkoušeni z pravidel silničního provozu a mohli si vyzkoušet jízdu na křižovatkách řízených značkami i semafory. V závěru hezkého odpoledne všichni obdrželi průkazy pro cyklisty. Všem přejeme úspěšnou a bezpečnou jízdu.

Fotografie k nahlédnutí: odkaz


přidáno 4. června, 11:33
Marta Odehnalová


ZŠ Lačnov © 2010 | Brhel Miroslav