| Vstup pro učitele |

Akce, zprávy


Hra na zobcovou flétnu
Od letošního školního roku mají děti možnost navštěvovat zájmový kroužek HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU, který povedou paní učitelky z mateřské školy. Výuka bude probíhat po vyučování ve školní družině, a to každou středu, je bezplatná. První hodina začíná již 9.9.2009.Zájemci se přihlásí u svých třídních učitelek.
Hudbě zdar a nudě zmar.

přidáno 4. září, 11:18
Olga Jahodová


ZŠ Lačnov © 2010 | Brhel Miroslav