| Vstup pro učitele |

Akce, zprávy


Kdo chce zažít dobrodružství, ať se za ním s chutí pustí
Tak zněl název soutěže, která byla pro žáky připravena na konci září. Cílem bylo vyrazit ven a poznat zákoutí a významná místa Lačnova. Pokud žáci správně našli vytipovaná místa a odpověděli na zadané otázky, zjistili, čím mohli dobrodruhové jezdit před 130 lety. Všichni, kterým se podařilo odpověď vyluštit, byli odměněni drobnými cenami. Mezi tři šťastně vylosované, pro které byly připraveny hlavní ceny, patřila Silvie Obadalová, Aneta Trčková a Adéla Martinková. Nezbývá než všem popřát spoustu dobrodružných zážitků i mimo soutěž.

Fotografie: odkazpřidáno 14. října, 12:35
Michaela Slováková


ZŠ Lačnov © 2010 | Brhel Miroslav