| Vstup pro učitele |

Akce, zprávy


Lesní expedice
Druháčci se vydali do lesa. Vyzkoušeli jsme si land art, zkoumali jsme hmyz, poznávali jsme rostliny, poslouchali jsme zvuky a bylo nám spolu dobře.

Více na fotografiích: odkazpřidáno 9. září, 14:40
Marta Odehnalová


ZŠ Lačnov © 2010 | Brhel Miroslav