| Vstup pro učitele |

Akce, zprávy


O dvanácti měsíčkách
Děti školního dramatického kroužku odehrály 16.1. v lačnovském kostele v pořadí již třetí pohádku. Pečlivě nacvičovaly, a to opět pod vedením p. uč. Moniky Vránové, která tento kroužek vedla od samotného začátku.
Pro p. uč. to bylo "poslední" představení, neboť od 2. pololetí nastupuje na mateřskou dovolenou. Za její krásnou práci jí moc děkujeme, stejně tak jejímu manželovi, který při každém představení pomáhal s kulisami.
Obrovské dík samozřejmě patří i všem skvělým hercům.
Opět se Vám to moooc povedlo, děti.

přidáno 20. ledna, 07:08
Olga Jahodová


ZŠ Lačnov © 2010 | Brhel Miroslav