| Vstup pro učitele |

Akce, zprávy


Přírodovědná vycházka
Dne 4. října 2011, jednoho z posledních dnů překrásného babího léta, navštívili žáci 5. třídy Národní přírodní rezervaci Pulčín - Hradisko. Celodenní exkurzi lektoroval pan Michal Bojda z Hnutí Duha. Navázali jsme tak na na jarní vycházku do údolí Smolinky. Pan Bojda nás učil pohybovat se v prostředí, kde se vyskytují divoké šelmy, všímat si zdejší fauny a flóry, pobytových znaků zvěře... Poštěstilo se nám například vidět stopu rysa, objevili jsme lebku psovité šelmy, ale hlavně jsme strávili velmi pěkný den v podzimní přírodě. Děkujeme Michalu Bojdovi za zajímavý program a také paní Šarátkové a Krajčové za příjemný doprovod.


přidáno 8. října, 14:13
Marta Odehnalová


ZŠ Lačnov © 2010 | Brhel Miroslav