| Vstup pro učitele |

Akce, zprávy


PF 2021
Vážení rodiče, milé děti a čtenáři našich stránek.
Pojďme spolu všichni věřit, že rok 2021, který za několik dnů nastane, nebude tak bolavý, smutný a tolika plných nečekaných zvratů, jako byl rok 2020.
Přejme si, ať září štěstím, pohodou, jistotou, láskou a hlavně zdravím.

To vše a nejen pro rok 2021 Vám přejí žáci a zaměstnanci ZŠ Lačnov.


V příloze najdete PF, která svým optimismem vypovídá vše. Za její grafickou úpravu mnohokrát děkuji paní učitelce Mgr. Martě Odehnalové.


zde
přidáno 18. prosince, 14:58
Olga Jahodová


ZŠ Lačnov © 2010 | Brhel Miroslav