| Vstup pro učitele |

Akce, zprávy


Poděkování
Chtěli bychom Vám všem, kteří jste přišli na náš Vánoční jarmark, mockrát poděkovat. Vaše hojná účast nám byla odměnou za vše, o co jsme se několik týdnů snažili - aby se Vám u nás líbilo. Snad se nám to podařilo.

Velký dík patří také Martinu Kudelovi, který nám poskytl veškerou fotodokumentaci.

Můžete zhlédnout zde: odkaz


přidáno 18. prosince, 16:47
Olga Jahodová


ZŠ Lačnov © 2010 | Brhel Miroslav