| Vstup pro učitele |

Akce, zprávy


Pololetní vysvědčení + pololetní prázdniny
Pololetní vysvědčení převezmou osobně jen žáci 1. + 2. ročníku, a to ve čtvrtek 28. 1. 2021.

Žáci 3. + 4. + 5. ročníku, kteří i nadále zůstávají na distanční výuce, budou o obsahu vysvědčení
seznámeni rovněž 28. 1. 2021. Bude jim zasláno elektronicky.


V pátek 29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny, které se samozřejmě týkají všech žáků, to znamená
1. - 5. ročník. V tento den nebude v provozu školní družina, děti nemají obědpřidáno 20. ledna, 07:23
Olga Jahodová


ZŠ Lačnov © 2010 | Brhel Miroslav