| Vstup pro učitele |

Akce, zprávy


První velikonoční jarmark na školním hřišti
V neděli 17. dubna proběhl v Lačnově první školní velikonoční jarmark. Po úvodním zábavném programu se děti vrhly do prodeje svých vlastnoručně vyrobených velikonočních a jarních ozdob. Role obchodníků zvládly na výbornou, což se samozřejmě projevilo v množství zakoupených výrobků. Nechyběl ani stánek s valašskými frgály, perníčky a drobným občerstvením. Každý z hostů si také mohl ozdobit a odnést vlastní kraslici.
Všem návštěvníkům děkujeme za vskutku hojnou účast a báječnou atmosféru.
Dále bychom chtěli poděkovat členům keramického kroužku, kteří nám do prodeje věnovali své výrobky.
Další dík posíláme paní Františce Jahodové z Valašských Klobouk, která nám jako sponzorský dar napekla frgály.
Mockrát děkujeme panu P. Odehnalovi a panu R. Jahodovi, kteří postavili stánky a po celou dobu jarmarku nám pomáhali.
Výtěžek z akce bude zčásti věnován na výukový program v ZOO Lešná (ukončení celoročního projektu) a zakoupení výtvarných potřeb pro žáky.


přidáno 18. dubna, 17:41
Olga Jahodová


ZŠ Lačnov © 2010 | Brhel Miroslav