| Vstup pro učitele |

Akce, zprávy


Pulčínská expedice
Ve čtvrtek 27. září 2012 se žáci 5. třídy vydali po stopách lesní zvěře do Národní přírodní rezervace Pulčín-Hradisko. Průvodcem jim byl Michal Bojda, člen Hnutí Duha, vedoucí školních osvětových programů o velkých šelmách.
Děti si tak díky němu mohly projít místa, kde není běžně vstup povolen, vyslechly si spoustu zajímavých poznatků o této lokalitě, mohly si odlít stopy lesních šelem, dokonce i medvěda. Zpáteční cesta přes Čertovy skály, Krajčici, Vrátnici a Trčkovy skály byla náročná, ale všechny děti ji zvládly skvěle. Za hezké podzimní dopoledne Michalovi děkujeme.
Dětem přeji, aby se do přírody rády vracely a učily se jí trpělivě a pokorně naslouchat.
Marta Odehnalová

Fotografie zde: odkaz

přidáno 11. října, 09:52
Marta Odehnalová


ZŠ Lačnov © 2010 | Brhel Miroslav