| Vstup pro učitele |

Akce, zprávy


Výtvarná soutěž ve Vsetíně
V rámci výstavy Budiž světlo! proběhla v muzeu ve Vsetíně výtvarná soutěž "Navrhněte si svoji lampičku!".
Této soutěže se zúčastnili i naši žáci a některé z jejich prací byly oceněny.
2. místo získal kolektiv 5. třídy
3. místo získal Honza Bartošík
Všem výhercům gratulujeme. Diplomy a ceny obdržíte v nejbližších dnech.
Podrobnosti o soutěži najdete na:
odkaz

přidáno 25. ledna, 18:59
Olga Jahodová


ZŠ Lačnov © 2010 | Brhel Miroslav