| Vstup pro učitele |

Akce, zprávy


V údolí Smolinky
V úterý 5. dubna jsme se s dětmi první, druhé a třetí třídy vydali za slunečného počasí do údolí říčky Smolinky k někdejšímu Orlovu mlýnu. Poznávali jsme místní květenu, sledovali jsme pobytové stopy lesní zvěře a užívali jsme si jarní přírodu. Bylo nám dobře, posuďte sami.

Fotografie k nahlédnutí: odkaz


přidáno 11. dubna, 16:37
Marta Odehnalová


ZŠ Lačnov © 2010 | Brhel Miroslav