| Vstup pro učitele |

Akce, zprávy


Volba do školské rady z řad zákonných zástupců žáka
Vážení rodiče,
1. Volba se uskuteční prostřednictvím hlasovacího lístku, který zákonný zástupce žáka následně vhodí do zapečetěné urny umístěné v budově Obecního úřadu Lačnov, a to v době úředních hodin Obecního úřadu.

2. Platný je lístek, kde je zakroužkováno pouze 1 číslo (před jménem Vámi vybraného kandidáta).

3. Každý zákonný zástupce má pouze 1 hlas (i v případě, že školu navštěvuje více jeho dětí).

4. Vítězem je kandidát, který získá nejvíce hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje los.

5. Pokud zvolený zástupce bude se svojí volbou souhlasit, tak se stává zástupcem rodičů ve školní radě. Z kandidátů, kteří ve volbě skončili na dalších místech, se automaticky stávají náhradníci (v pořadí podle dosažených hlasů). V průběhu tříletého volebního období tak mohou nahradit původního kandidáta, který odstoupí či je odvolán.

Hlasovací lístky máte možnost vhazovat do hlasovací urny do pátku 19. 3. 2021, a to OPĚT POUZE V DOBĚ ÚŘEDNÍCH HODIN.

Děkjeme Vám za účast.


přidáno 9. března, 13:44
Olga Jahodová


ZŠ Lačnov © 2010 | Brhel Miroslav