| Vstup pro učitele |

Akce, zprávy


Zápis do 1. ročníku
Dne 8 . 2. 2011 od 14.00 hodin proběhne zápis dětí do 1. ročníku.
Přineste si s sebou, prosím, vyplněnou žádost, která Vám bude od 19. 1. 2011 připravena k vyzvednutí u sl. ředitelky v MŠ.
Zápis se týká dětí, které k 31.srpnu 2011 dovrší věku šesti let, dále se dostaví děti, kterým byl povolen odklad školní docházky z roku 2010.
K zápisu mohou přijít také děti, které dosáhnou šesti let od září do prosince příslušného školního roku a mají kladné vyjádření pedagogicko – psychologické poradny.
Nově se mohou zápisu zúčastnit i děti, které dosáhnou šesti let od ledna do konce června příslušného školního roku. Podmínkou je přiměřená tělesná i duševní vyspělost, kladné vyjádření pedagogicko – psychologické poradny a odborného lékaře.

Na Vaši návštěvu se těší pedagogický sbor ZŠ Lačnov.


přidáno 18. ledna, 19:30
Olga Jahodová


ZŠ Lačnov © 2010 | Brhel Miroslav