| Vstup pro učitele |

Akce, zprávy


Zápis do 1. ročníku
Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2012/2013 se uskuteční v úterý 7. 2. 2012 od 14.00 hodin do 17.00 hodin.
K zápisu se dostaví děti narozené v rozmezí 1. 9. 2005 až 31. 8. 2006 a dále pak děti, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad školní docházky.

K zápisu přineste s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz, písemnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a vyplněný dotazník pro rodiče žáka.
(Tyto formuláře Vám budou k dispozici v MŠ).

Odklad povinné školní docházky
Od 1. 1. 2012 musí rodiče, kteří by chtěli žádat o odklad povinné školní docházky, doložit opět dvě posouzení, a to:
1. vyjádření pedagogicko - psychologické poradny
2. vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa


Těšíme se na setkání s Vámi.
Pedagogický sbor ZŠ Lačnov

přidáno 13. ledna, 19:44
Olga Jahodová


ZŠ Lačnov © 2010 | Brhel Miroslav