| Vstup pro učitele |

Akce, zprávy


Zahájení školního roku 2020/2021
Vážení rodiče, milé děti.

Školní rok 2020/2021 začíná v úterý dne 1. září 2020, a to v 8.00 hodin v kmenových učebnách, kde budete seznámeni se základními informacemi pro další dny.

Tento den bude pouze zahájením školního roku, což znamená od 8.00 hodin - do 8.45 hodin.

Děti nemají oběd.

Provoz školní družiny bude zahájen ve středu dne 2. 9. 2020

Stejně jako v předešlých letech dostanou žáci všech ročníků zcela ZDARMA veškeré sešity i pracovní sešity, a to díky finančnímu příspěvku od obecního úřadu.

Žáci 1. ročníku mají ZDARMA i základní vybavení do výtvarné výchovy a pracovních činností.

Žáci 2. - 5. ročníku mají základní informace o pomůckách do VV a PČ v odkazu pod názvem Pomůcky do VV a PČ.

Jedná se samozřejmě o doplnění pomůcek. Funkční z loňského roku si nemusí obnovovat za nové.

Všem přejeme krásné a radostné vykročení do nového školního roku......snad už nás letos žádné nucené přerušení nepotká.


přidáno 31. srpna, 09:13
Olga Jahodová


ZŠ Lačnov © 2010 | Brhel Miroslav