| Vstup pro učitele |

Akce, zprávy


Zpráva pro rodiče
Vážení rodiče - zejména pak rodiče dětí 1. ročníku. Samozřejmě již všichni víte, že paní učitelka Eliška Juráňová nastoupila na mateřskou dovolenou a Vaše děti teď "vzala do svých rukou" nová paní učitelka.

Jmenuje se paní Marie Brandštetrová, Mgr. a od 10.3.2014 se stala třídní učitelkou 1. ročníku.

Paní učitelce Juráňové přejeme tímto hodně štěstí a paní učitelce Brandštetrové, ať se jí u nás líbí.


přidáno 12. března, 17:38
Olga Jahodová


ZŠ Lačnov © 2010 | Brhel Miroslav